RIA k velké novele vodního zákona

V roce 2008 zpracovala společnost EEIP pro Ministerstvo zemědělství velkou RIA k tzv. velké novele zákona 254/2001 Sb. o vodách („vodní zákon“). V rámci zpracování této velké RIA vyhodnotila společnost EEIP dopady změn v celkem 7 věcných okruzích zákona a rovněž dopady transpozice 2 evropských směrnic (2007/60/ES a 2006/118/ES). Součástí této velké RIA byl zevrubný popis stávající situace v oblasti regulace nakládání s vodami a ochranou vod, jakož i detailní kvantitativní vyhodnocení dopadů změn regulace navrhovaných odborníky z Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Přehled okruhů vyhodnocovaných v rámci této velké RIA naleznete zde.