RIA k transpozici směrnice 2007/65/ES, upravující provozování televizního vysílání

V rámci malé RIA k transpozici směrnice 2007/65/ES vyhodnocovala společnost EEIP věcné dopady změn regulace provozování televizního vysílání a nově zaváděné regulace poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Součástí práce na této malé RIA bylo i relativně podrobné mapování doposud málo popsaného trhu s audiovizuálními mediálními službami a vyhodnocení dopadů transpozice v 6 věcných okruzích. Společnost EEIP pro Ministerstvo kultury v tomto případě rovněž řešila připomínky, které k dokumentu RIA vzešly z vnějšího připomínkového řízení.

Přehled okruhů vyhodnocovaných v rámci této RIA naleznete zde.