RIA k návrhu novel zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu

Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR

Období: 2016

Předmětem hodnocení dopadů regulace (RIA) byly především následující věcné okruhy: zhodnocení vhodnosti sjednocení znění právních úprav pro působení Českého rozhlasu a České televize jako provozovatelů veřejné služby v oblasti rozhlasového, resp. televizního vysílání; (2) implementace obsahu Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání ze dne 27. října 2009 (2009/C 257/1); (3) reflexe dalších identifikovaných problémů současného stavu.