Zpracování stanoviska k problematice regulované báze aktiva (RAB) a její provázanosti na účetnictví regulovaných subjektů (2015)

Zadavatel: Energetický regulační úřad

 Období: 2015

 Předmětem zakázky bylo zpracování stanoviska k problematice regulované báze aktiva (RAB) a její provázanosti na účetnictví regulovaných subjektů. Stanovisko obsahovalo odpovědi především na následující otázky: co je RAB; jak se stanovuje; vývoj stanovování RAB v ČR; trendy ve světě a porovnání ČR s evropskou praxí; kdy se provádí přecenění, jehož výsledek ovlivňuje účetní hodnotu; zda musí RAB kopírovat účetní hodnoty majetku či ho lze stanovit analyticky; zda se jedná o diskriminační přístup, pokud v případě zjištění vady v parametru RAB u jednoho subjektu dojde u tohoto subjektu k narovnání vady; návrh optimálního způsobu přecenění apod.