ROLOFOL

V letech 2007 a 2008 společnost EEIP úspěšně poskytovala poradenství společnosti ROLOFOL s.r.o. při procesu zpracovávání žádosti pro přidělení dotace z programu Rozvoj – Výzva I v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Žádost o dotaci na projekt v oblasti obalového průmyslu byla podána v červnu 2007 a dotace v požadované výši 20 mil. Kč byla schválena v červenci 2008 Ministerstvem průmyslu a obchodu.