Investice do zdraví

V rámci projektu „Investice do zdravı́ v ČR – Je možné zvýšit zdravou délku života občanů ČR o 2 roky do roku 2020? A můžeme si to dovolit?“ zpracovala společnost EEIP studii shrnující základní fakta o vývoji jednotlivých indikátorů v oblasti zdravotnictví a analyzující data z aktuálních odborných studií o zdravotním stavu populace. Vzhledem k neexistenci dlouhodobější koncepce v ČR, která by pracovala s výše uvedenými cíli tak, aby ČR dokázala plnit své závazky vůči EU, a stanovila seznam opatření potřebných k jejich dosažení, bylo cílem projektu vyvolat diskuzi a přijít se závěry, jak podpořit vznik dlouhodobě udržitelného systému poskytování zdravotní péče v ČR a zavedení programů v oblasti investic do zdraví, které by přispěly ke zvýšení kvality a zdravé délky života.
Projekt reagoval na pilotní program EU „Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a a zdravého stárnutí“, který si klade za cíl zvýšit do roku 2020 délku života občanů EU prožitou ve zdraví o 2 roky, a na v roce 2011 vydaný strategický prováděcí plán Evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí obsahující první soubor konkrétních opatření partnerství, jež by měly provádět veřejné orgány, podniky i občanská společnost.

Plný text studie
Investice do zdraví – prezentace v PSP