Analýza vlivu ekonomické krize na implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

V prosinci 2013 vypracovala společnost EEIP studii „Analýza vlivu ekonomické krize na implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tato studie, analyzující vliv ekonomické a finanční krize na vývoj čerpání prostředků z evropských fondů, byla zpracována jako podklad k argumentaci při vyjednávání zástupců ČR s EU o prodloužení doby na dočerpání národní alokace z evropských fondů za období 2007 – 2013 o jeden rok. Případné prodloužení by přineslo více na času na úspěšné dokončení projektů v realizaci a zvýšilo úspěšnost ČR při čerpání evropských fondů.