Alcatel Czech

V roce 2004 poskytovala EEIP poradenskou podporu společnosti Alcatel Czech (nyní Alcatel-Lucent Czech s.r.o.) při analýze a přípravě projektu outsourcingu procesů a činností souvisejících s údržbou vnější telekomunikační sítě společnosti Český Telecom. Mandát EEIP sestával z realizace detailní due diligence, dílčího personálního auditu, sestavení business modelů pro novou organizaci a cenové kalkulace a alokace nákladů pro každou nabízenou službu.

Více o Outsourcingu…