RIA k návrhu vyhlášky o stanovení podrobností veřejných zakázek na stavební práce a rozsah prací

Název: RIA k návrhu vyhlášky o stanovení podrobností vymezení předmětu veřejných zakázek na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 Období: 2016

Stavební práce představují objemově nejvýznamnější druh veřejných zakázek. Na správné vymezení zadávacích podmínek tak musí být kladem velký význam. Předmětem RIA proto bylo zhodnocení různého nastavení technických podmínek veřejných zakázek na stavební práce tak, aby bylo zřejmé, co konkrétně zadavatel požaduje a aby mohl v maximální míře vzájemně porovnat předložené nabídky.