RIA k transpozici evropského kodexu pro elektronické komunikace (2019)

28.08.2020: V roce 2019 zpracovala společnost EEIP pro MPO Hodnocení dopadů regulace (RIA) k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.

Evropský kodex pro elektronické komunikace shrnul a zrevidoval čtyři směrnice platného regulačního rámce (rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě), které byly nově sloučeny do jediné směrnice. Klíčovým důvodem pro změnu byla skutečnost, že od posledního přezkumu regulačního rámce pro elektronické komunikace v roce 2009 se toto odvětví značně rozvinulo.

Vývoj v odvětví přinesl mimo jiné i nové typy účastníků trhu, např. tzv. poskytovatele over-the-top služeb (OTT), kteří nově soutěží s tradičními provozovateli telekomunikačních služeb a nabízejí širokou škálu aplikací a služeb, včetně komunikačních služeb po internetu. Zároveň se zvýšila poptávka po vysoce kvalitním pevném či bezdrátovém připojení a vzrostl počet a popularita služeb v oblasti internetového obsahu, cloud computingu, internetu věcí, komunikace mezi stroji (M2M), k vývoji došlo též v oblasti sítí elektronických komunikací atp.

Hodnocení dopadů regulace se tak zabývalo nejvýznamnějšími změnami, které Kodex přinesl, tj. oblastmi:

  • správou rádiového spektra na jednotném trhu,
  • zajištěním rovných podmínek pro účastníky trhu a jednotných pravidel a tím zároveň posílením ochrany spotřebitele,
  • stimulací investic do vysokorychlostních sítí,
  • univerzální službou
  • institucionálním rámcem,
  • přístupem ke službám tísňové komunikace,
  • systémem veřejné výstrahy aj.

Kompletní zpráva RIA je dostupná ke stažení zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBRCF9Y0P