RIA k návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek (2018)

28.08.2020: Společnost EEIP zpracovala v roce 2018 pro MK Hodnocení dopadů regulace (RIA) ke změnám potřebným k implementaci směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. Tyto změny byly následně promítnuty do návrhu nového zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek, do zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a do zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.

Česká právní úprava regulace audiovizuálních mediálních služeb vycházela do roku 2018 z evropského regulačního rámce, který představovala směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (dále jen „Původní směrnice“). Audiovizuální mediální prostředí se však velmi rychle díky technologickému pokroku vyvíjí a lze sledovat konvergenci mezi televizním vysíláním a službami distribuovanými prostřednictvím internetu. Proto byla po složitém projednávání s Evropským parlamentem přijata nová směrnice. Účinnosti nabyla 18. prosince 2018 s tím, že členským státům stanovila lhůtu 21 měsíců pro implementaci.

Cílem směrnice a následně i návrhu změn hodnocených v RIA bylo nastavení jednotných podmínek pro subjekty na mediálním trhu, zvýšení ochrany spotřebitele a nezletilých na internetu či zvýšení transparentnosti prostředí. V neposlední řadě se směrnice snaží snížit administrativní zátěž v reakci na technologický vývoj, rozšiřování škály technologických prostředků pro příjem audiovizuálních služeb v domácnostech, společenské a kulturní změny, skutečnost, že děti se stále více samostatně rozhodují o tom, co budou sledovat, a další fenomény posledních let.

Kompletní zpráva RIA je dostupná ke stažení zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBSSG8W2Q