RIA k návrhu nařízení vlády o podmínkách podpory revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (2020)

28.08.2020: V roce 2020 provedla EEIP Hodnocení dopadů regulace  a připravila pro MMR zprávu RIA k návrhu nařízení vlády o podmínkách pro podporu revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití.

Zpráva RIA byla zpracována konkrétně k návrhu nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace nebo úvěru poskytovaných na revitalizaci brownfieldů pro jiné než hospodářské využití.

Hlavním cílem navrhovaného nařízení bylo podpořit regeneraci území definovaného jako brownfield, které dlouhodobě chátrá a degraduje. Jako cílová skupina příjemců podpory byly identifikovány územní samosprávné celky, jež objekty typu brownfield vlastní nebo je za účelem jejich revitalizace koupí a které bez státní podpory nemají motivaci s takovými plochami dále pracovat.

Kompletní zpráva RIA je k dispozici je stažení zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBRAJA7EO