RIA k zákonu o právu na digitální službu

20.01.2020: Společnost EEIP zpracovala na konci roku 2018 Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o právu na digitální službu, jenž se má stát v následujících letech základním stavebním kamenem českého e-governmentu. Zákon byl posléze přijat a dne 17. 1. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 12/2020 Sb. Z textu zprávy RIA významně čerpá Důvodová zpráva k zákonu.

Hlavním cílem normy, pro níž se v mezičase vžilo také označení „digitální ústava“, je zásadním způsobem posílit práva fyzických a právnických osob v rolích klientů orgánů veřejné moci na poskytnutí služeb orgánů veřejné moci elektronicky, tj. formou digitální služby. Občanům i firmám dává tak zákon právo komunikovat se státními úřady digitální formou a úřadům naopak povinnost tuto formu akceptovat. Zároveň například zbavuje klienty veřejné služby při komunikaci se státními orgány povinnosti opakovaně uvádět tytéž údaje, má-li k těmto údajům daný orgán přístup. Zákon si získal výraznou podporu napříč politickým spektrem, když pro jeho schválení hlasovalo 163 z 166 přítomných poslanců.