Firemní dárcovství v České republice – vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem

02.08.2018: Společnost EEIP, a.s. zpracovala analýzu stavu firemního dárcovství v ČR a na základě  zjištěných skutečností navrhla změny, které mohou posílit motivaci firem k filantropickým aktivitám. Součástí analýzy bylo rozsáhle šetření vedené formou dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů s dotčenými stranami jak ze strany firem tak i neziskových organizací.