Vliv rostoucí zadluženosti domácností na český penzijní systém

V rámci fóra nesoucího název Penzijní reforma – „Budeme chudí důchodci?“ zaznělo i vystoupení prof. Michala Mejstříka na téma „Rostoucí zadlužení českých domácností – bude z čeho spořit na důchody?“.Studie zpracovaná EEIP, a.s. a CCB – Czech Credit Bureau,a.s. upozorňuje na to, že v druhé polovině roku 2010 překročily dluhy českých domácností jeden bilión korun, přičemž rozhodující část objemu úvěrů byla poskytnuta na dlouhodobé finanční závazky domácností v podobě pořízení bydlení, většinou formou hypoték. Studie dále uvádí, že nárůst objemu hypotečních úvěrů je nejdynamičtější u věkové kategorie 35 – 44 let, tedy u silných populačních ročníků, kterých se penzijní reforma dotkne velmi výrazně. Názory na zadlužování však nemusí být jednoznačné. Někteří ekonomové považují investice do bydlení za rozumnou formu zajištění v důchodu, kdy lze ušetřit a mít k dispozici významná nemovitostní aktiva jako finanční rezervu v případě skromnějšího bydlení. Otázkou je, zda zdroje nutné ke splácení zejména spotřebních úvěrů nebudou chybět v penzijních fondech, z nichž se penze budou nepřetržitě vyplácet.

Přestože se v příštích dvou třech letech dá očekávat v souvislosti s doznívající krizí stagnace zadluženosti domácností, dlouhodobě lze spíše počítat s jejím dalším nárůstem stejně jako s nepříznivým demografickým vývojem. Bylo by proto vhodné penzijní reformu zahájit co nejdříve, aby pomohla přibrzdit růst zadlužování domácností.

Oficiální tiskovou zprávu lze nalézt zde.