Insolvenční zákon dle ČKD Dopravní Systémy

Úspěšná restrukturalizace společnosti ČKD Dopravní Systémy, do té doby v ČR nepoužitou metodou revitalizačního konkurzu, významně ovlivnila české zákonodárce při vytváření nového zákonu o konkurzu a vyrovnání. Odborná publikační činnost prof. Michala Mejstříka na téma řešení insolvence firem, podpořená příkladem úspěšné revitalizace společnosti ČKD Dopravní Systémy a následným prodejem strategickému partnerovi, pomohla implementovat do nového zákona možnosti reorganizace a ozdravení firem v insolvenci a zabránit tak likvidaci firmy a jejímu prodeji po částech. V konečném důsledku tak nový zákon umožňuje případný prodej nesolventního subjektu jako celku a významně tak zvyšuje hodnotu firmy pro věřitele.