Studie o možnostech zavedení spolupráce mezi státy V4 a Koreou

Studie o možnostech zavedení spolupráce mezi státy V4 a Koreou v kontextu implementace Euroasijské iniciativy byla zpracována za účelem hledání vzájemných příležitostí v exportu, investicích a spolupráce mezi zeměmi V4 a Korejskou republikou. Předběžnou analýzu příležitostí lze nalézt zde (pouze v angličtině).