Rozšířený standard profilu zadavatele

Aktuálně: K 1. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj zahrnulo výsledky projektu do vlastního doporučeného standardu uveřejněného na Informační systém veřejných zakázek.

Ve spolupráci s pracovníky MFF UK a Oživení o.s. připravila EEIP dobrovolný standard pro zveřejňování zakázek na profilu zadavatele ve formátu otevřených dat. Standard výrazně zlepšuje možnosti informování dodavatelů o vypsaných zakázkách a umožňuje i plošnou kontrolu uveřejňování na profilu zadavatele. Standard doplňuje a rozšiřuje rozsah dat požadovaných zákonem (vyhláškou 133/2012), zejména o prvky které již většina profilů zadavatele eviduje, pouze se zavádí jejich dostupnost zvenčí, čímž se bez větších nákladů zvyšuje transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek.

Aktuální verze standardu

Verze 1.03 (30. 8. 2013), soubory: 

  1. Metodika-zveřejňování-VZ-v1.03 (.docx) – Netechnický popis věcného obsahu datového standardu
  2. Rozšířená datová struktura (.xsd)
  3. Definice datových prvků (.xsd)
  4. Validační nástroj

Veškeré soubory standardu jsou šířeny pod otevřenou MIT licencí, lze je dále šířit, upravovat i využít v proprietárním software za podmínky zachování původního označení licence včetně autorů.

Očekáváme další vývoj s důrazem na zachování kompatibility se zákonným standardem a současnou verzí. S požadavky a připomínkami se neváhejte obrátit na řešitelský tým (kontakty uvnitř přiložených dokumentů).

Detaily projektu

Řešitel: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec

Spolupracovníci:  Martin Nečaský, PhD., Ing. Jan Hrubý, Mgr. Martin Kameník, prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

Popis: Výstupem projektu bude standard jednotící vykazování veřejných zakázek ve vztahu k orgánům veřejné správy, ale také tok poptávek potenciálním dodavatelům např. prostřednictvím služeb třetích stran. Oběma těmto skupinám umožní systematický sběr a využívání těchto informací. To platí zejména u zakázek malého rozsahu (tedy cca poloviny objemu všech VZ), kde centrální shromažďování informací dosud vůbec není prováděno pro jeho vysokou nákladovost – kterou standard do značné míry eliminuje.

Další výstupy: 

16. 4. 2013 Prezentace standardu na semináři MMR:  ”Profily zadavatelů a strukturovaná podoba dat”, určeném provozovatelům profilů zadavatelů.

Prezentace

6. 5., 27. 5., 30. 5., 5. 6. 2013 – Standard prezentován v rámci kulatých stolů se zadavateli veřejných zakázek, pořádanými ve spolupráci EEIP a MMR v Praze, Jihlavě, Hradci Králové a Ostravě.

Prezentace

Vývoj standardu byl podpořen prostředky TAČR, TD010133 – Datový a komunikační standard pro transparentní uveřejňování veřejných zakázek

Podpořeno z TAČR