Rozklikávací rozpočty

EEIP a společnost Datlab připravily aplikaci zobrazující rozpočty hlavního města Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí v intuitivní struktuře (odlišné od struktury účetní), doplněné navíc o vysvětlení, co jednotlivé položky znamenají. Zmenšená verze rozpočtu je zde.