RIA k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví bližší podmínky pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení (2015)

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Období: 2015

Hlavním předmětem hodnocení dopadů regulace bylo posouzení jednotlivých variant nastavení limitů u technických a obchodních podmínek tak, aby tyto limity byly adekvátní a nehrozil nárůst počtu případů, kdy nastavené limity budou nevhodné. Zvažovány byly i různé způsoby implementace.