Zákon o právu na digitální službu Zákonem roku 2019

04.05.2020: Zákon o právu na digitální službu, k jehož vzniku významným způsobem přispěla také společnost EEIP, obsadil první místo v prestižní anketě Zákon roku 2019 vyhlašované společností Deloitte Legal.

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, pro nějž se vžilo také označení “digitální ústava”, má za cíl zásadním způsobem posílit práva fyzických a právnických osob na poskytnutí služeb orgánů veřejné moci elektronickou cestou. EEIP přispěla do legislativního procesu zpracováním Hodnocení dopadů regulace a finální zprávy RIA, z níž významně čerpá důvodová zpráva k zákonu.

V odůvodnění prvenství této normy v anketě Zákon roku 2019 stojí, že zákon zakládá obecné právo komunikovat se státem digitální formou a povinnost státu záležitosti digitálně řešit. Vytváří právní rámec, díky kterému by v průběhu pěti let mělo dojít k  digitalizaci všech služeb státní správy, měly by být vydány potřebné elektronické formuláře a propojeny registry, aby lidé už nemuseli nosit dokumenty z úřadu na úřad. Shoda na přijetí předpisu napříč politickým spektrem dává příslib reálného provedení do praxe. Při provedení bude třeba zajistit efektivní snížení administrativní zátěže podnikatelů a zabezpečení dat v propojených registrech státu. Více informací k anketě lze nalézt na tomto odkaze.

Děkujeme všem kolegům, kteří s námi na přípravě této důležité normy a v následném legislativním procesu spolupracovali.

Plné znění zákony i důvodová zpráva jsou k dispozici zde.