RIA k návrhu věcného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva

19.09.2019: Na začátku roku 2019 dokončila EEIP zprávu Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva. 

Cílem návrhu rekodifikace veřejného stavebního práva je zásadní zvýšení kvality a rychlosti výkonu státní správy na úseku územního plánování a povolování staveb, které dnes trpí enormní roztříštěností, komplikovaností, průtahy a právní nejistotou pro všechny zúčastněné subjekty, což snižuje hospodářský potenciál celé České republiky i kvalitu života jejích obyvatel. Cílovým stavem je minimalizace ztrát plynoucích z oddalování realizace staveb, zefektivnění procesu územního plánování a povolovacího řízení se současným zachováním adekvátní možnosti prosadit oprávněné zájmy všem dotčeným subjektům; eliminace systémové podjatosti, korupčního potenciálu a posílení konkurenceschopnosti ČR v rámci evropského prostoru.

Toto zefektivnění se projeví zejména celkovým zkrácením povolovacího procesu, eliminací nežádoucích jevů, zvýšením transparentnosti, předvídatelnosti a vymahatelnosti práva a poklesem nákladovosti celého procesu. Dojde také k významnému nárůstu multiplikačního efektu stavebnictví pro národní hospodářství.