Validace a varianty úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy

17.04.2019: EEIP spolu se svými partnery zpracovala pro Ministerstvo vnitra analýzu současného stavu financování přeneseného výkonu státní správy různými kategoriemi obcí a kraji a zhodnotila možné úpravy, které by vedly ke zefektivnění a zvýšení transparentnosti distribuce prostředků a odstranění nedostatků současného systému.