Navigátor bezpečného úvěru 2018

17.04.2019: EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 8. ročníku projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, zpracovatelem projektu je Daniel Džmuráň), jehož cílem je:

1)   zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček,

2)   posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů,

3)   nabídnout veřejnosti nástroj, díky němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat, a přispět tak ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti.