Navigátor bezpečného úvěru 2017

11.12.2017: EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 7. ročníku  projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, zpracovatele projektu je Jan Matyáš), jehož cílem je:

1)   zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček,

2)   posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů,

3)   nabídnout veřejnosti nástroj, díky němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat, a přispět tak ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti.

Výsledky NBÚ 2017 byly prezentovány 11. prosince 2017 a . Navigátor bezpečného úvěru a jeho zásady byly také využity v novém zákoně o úvěru pro spotřebitele, který vstoupil v platnost na začátku prosince roku 2016 a je několikrát citován v důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace.