Nástroj EEIP pro hledání firemních exportních příležitostí a vyhledání koncových zákazníků

22.06.2017: EEIP vytvořila exportní model sloužící k prioritizaci exportních příležitostí pro konkrétní firmy.  Export Decision Support Model (EDSM) s analytickou podporou pracovníků EEIP umožňuje na základě absorpční schopnosti dovozního trhu, růstového potenciálu a kompatibility ve vztahu k české ekonomice identifikovat vhodné exportní příležitosti pro různá odvětví. Článek The Discriminate Analysis and Relevant Model for Mapping Export Potential o exportním modelu patří mezi nejčtenější články vydání World Academy of Science, Engineering and Technology (k 4.12. 2016 byl stažen 1300 krát). Model bere v potaz velikost dovozního trhu, projevenou konkurenční výhodu, překážky obchodu, dovozní náročnost exportu, sofistikovanost exportu a další parametry. Základní verze modelu je dostupná v sekci zpravodajství pro export na strankách BusinessInfo.cz i zde na stránkách EEIP. Více o modelu naleznete v sekci Poradenství pro export. V případě zájmu může EEIP udělat analýzu exportních příležitostí na míru pro specifickou firmu,  produkt či odvětví. Více o konkrétní individualizované analýze exportních příležitostí naleznete zde.

V roce 2016 EEIP začala spolupracovat se španělskými partnery Quevedos, společností zabývající se competitive intelligence, kteří jsou členem skupiny Diecaros, jejíž členové např. vyvíjí vysoce kvalitních zařízení pro výzkumné infrastruktury, včetně dodávek pro CERN, ILL apod. Díky této spolupráci je možné na základě historických vývozních transakcí celosvětových konkurentů identifikovat potenciální odběratele ve vybraných zemích a také analyzovat transakce konkurence či určit tržní potenciál vybraných trhů.