Navigátor bezpečného úvěru 2016

24.11.2016: EEIP ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zveřejnila studii, která je výsledkem 6. ročníku  projektu Navigátor bezpečného úvěru (garantem projektu je Prof. Michal Mejstřík, manažerem projektu je Matěj Urban), jehož cílem je:

1)   zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček,

2)   posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů,

3)   nabídnout veřejnosti nástroj, díky němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat, a přispět tak ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti.

Výsledky NBÚ 2016 byly prezentovány v řadě tištěných a internetových médiích. Navigátor bezpečného úvěru se stal inspirací i pro nový zákon o úvěru pro spotřebitele, který vstoupil v platnost na začátku prosince roku 2016 a je několikrát citován v důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace.