Procesně personální audit ve společnostech Vítkovice Power Engineering a Vítkovice Heavy Machinery

03.04.2014: Procesně-personální audit obsahoval analýzu kapacity pro vykonávání činností u jednotlivých pracovních pozic THP pracovníků a režijních dělníků, z analýzy vyplynulo nastavení optimálních kapacit. Audit probíhal ve společnostech Vítkovice Heavy Machinery a Vítkovice Power Engineering a kromě nastavení optimálních procesů a kapacit obsahoval i analýzu obchodu a strategii s ní spojenou.